Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 658 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy

0988505492

2.

Hoàng Đình Vượng

P. Bí thư Đảng ủy

0353976128