Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 465 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Xuân Trường

Chủ tịch HĐND

0988505492

2.

Hoàng Văn Giáo

Phó Chủ tịch HĐND

0974150217