Tuyên truyền cải cách hành chính, tuyên truyền SEA Games 31 và các trận bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ; Giải báo chí “vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
  • Cập nhật: 05/04/2022
  • Lượt xem: 196 lượt xem

Thực hiện Văn bản số 317/STTTT-TTBCXB, ngày 30/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền về SEA Games 31 và các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 313/STTTT-TTBCXB, ngày 30/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyền truyền các văn bản liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp; Văn bản số 325/STTTT-TTBCXB, ngày 31/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Văn bản số 330/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV; bản số 184/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 01/04/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống. Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Văn bản số Số 14 /CV-VH&TT V/v tuyên truyền cải cách hành chính, tuyên truyền SEA Games 31 và các trận bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ; Giải báo chí “vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.  

 Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền các nội dung như sau: 1. Tuyên truyền về SEA Games 31 và các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ - Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 31; ý nghĩa của việc tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức một bảng thi đấu vòng loại và một trận bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 31. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về công tác chỉ đạo, chuẩn bị, triển khai các mặt công tác có liên quan của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Tuyên truyền công tác tổ chức, điều hành, đón tiếp đảm bảo các điều kiện luyện tập và thi đấu của các đội bóng đá tham gia thi đấu tại tỉnh Phú Thọ; công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh; thông tin kịp thời về lịch tổ chức các trận thi đấu để Nhân dân trong tỉnh được biết, xem và cổ vũ. 2 - Tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của tỉnh Phú Thọ trong việc phát triển thể dục thể thao quần chúng; các phong trào thi đua “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... tạo sức lan tỏa, góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. - Tuyên truyền sâu rộng, động viên đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp... Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và Hát xoan Phú Thọ, các di sản và sản phẩm văn hóa, du lịch của tỉnh; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Phú Thọ văn minh, thân thiện, mến khách, cùng bản sắc văn hóa vùng đất Tổ; giới thiệu về tiềm năng, thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, tạo dấu ấn tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế về vùng Đất Tổ. 2. Tuyên truyền công cải cách hành chính năm 2022 Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về CCHC giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; việc triển khai thực hiện CCHC gắn với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả, đồng bộ, liên thông 4 cấp. Công bố địa chỉ niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) và các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với quy định về TTHC theo quy định. 3. Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV - Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (có thể lệ gửi kèm). - Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người có công với cách mạng; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện chủ trương “không đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại nghĩa trang liệt sỹ”. Chú trọng tuyên truyền làm rõ mục đích, ý nghĩa của nghĩa trang liệt sỹ; việc quan tâm chăm sóc, đầu tư, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ ở các cấp; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản 3 lý nghĩa trang liệt sỹ, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách người có công với cách mạng. Đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ Nhân dân. - Tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và địa phương về công tác khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu. Kịp thời thông tin về tình hình diễn biến thời tiết, cảnh báo các nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún và các rủi ro khác về thiên tai để người dân kịp thời phòng tránh, ứng phó. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, tài nguyên. Phổ biến về tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường, cuộc sống của người dân và việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các giải pháp, mô hình hiệu quả trong thích ứng và giảm nhẹ thiệt hại trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… - Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai và khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai. Trong đó, tiếp tục triển khai tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi; mục tiêu, nội dung, giải pháp của Kế hoạch số 2924/KHUBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống thiên tai. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai hằng năm; cảnh báo thiên tai để người dân sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; tuyên truyền, giới thiệu, các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống thiên tai. - Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống về xây dựng và phát triển gia đình gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình Việt Nam; các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Tuyên truyền về đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về giá trị của gia đình trong phát triển kinh tế - xã hội; về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội. Biểu dương các điển hình tiên tiến; đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết… 4 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về nước sạch và vệ sinh nông thôn nhằm thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi sử dụng nguồn nước sạch của người dân. Phổ biến các kỹ năng, phương pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước; đảm bảo vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân; hướng dẫn người dân chủ động tích, trữ nước để sử dụng trong mùa khô, thời gian hạn hán, ngập lụt. - Đẩy mạnh thông tin, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí. Tuyên truyền biểu dương những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, lên án các hành vi lãng phí, đặc biệt trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước. - Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch số 935/KH-UBND ngày 23/03/2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022. Tuyên truyền về vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vận động Nhân dân, tổ chức đồng tình, ủng hộ và tham gia chủ trương thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tuyên truyền các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiệu quả; cách làm hay, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. - Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan để bảo đảm an toàn hoạt động bay và sự nguy hại của việc chiếu laser, đèn công suất lớn, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đối với an toàn bay. 4. Tuyên truyền các văn bản liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp - Tập trung tuyên truyền về Luật Công chứng, Luật Đấu giá tài sản, Luật Luật sư, Luật Giám định tư pháp, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo..., các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật về cơ chế chính sách đối với công tác bổ trợ tư pháp. - Đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản liên quan trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng trực quan, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu trên sóng phát thanh, truyền hình; qua các chuyên trang, chuyên mục, fanpage, đồ họa, video, infographics… 5. Tuyên truyền và chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống. - Triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ chấm dứt những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống trong công tác quản lý văn 5 hoá, các hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng tới phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, công tác văn hoá dân tộc nói riêng trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. - Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của những phong tục, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp triển khai./.

Đinh Văn Phú - Công chức VHXH - Tổng hợp