BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN LẬP TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BHXH TỰ NGUYỆN
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 1723 lượt xem

BHXH huyện Yên Lập vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ đoàn cơ sở và đoàn viên ưu tú của 8 xã trên địa bàn huyện.

BHXH huyện Yên Lập vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ đoàn cơ sở và đoàn viên ưu tú của 8 xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các cán bộ đoàn cơ sở được giới thiệu những chính sách BHXH tự nguyện; trong đó nhấn mạnh về đối tượng tham gia, quyền lợi cơ bản được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng… Thông qua hội, nhằm trang bị cho các bộ đoàn cơ sơ, các đoàn viên ưu tú nắm bắt được quy trình và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT toàn dân, để nhân dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm, nhằm đảm bảo các quyền lợi của bản thân và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./. 

http://yenlap.phutho.gov.vn/