HỘI NÔNG DÂN XÃ PHÚC KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2017-2022
  • Cập nhật: 29/06/2022
  • Lượt xem: 249 lượt xem

Sáng ngày 23/6/2022 , Hội nông dân xã Phúc Khánh long trọng tổ chức Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2022” . Hội nghị rất vinh dự được đón đồng chí Phạm Đức Hùng, UVBCH Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội nông dân huyện Yên Lập, đồng chí Đinh Xuân Trường; Bí thư Đảng ủy – CTHĐND xã Phúc Khánh, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí UVBCH Hội Nông dân xã khóa VIII Và  21  Hộ nông dân tiêu biểu trong  phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022, Tổng kết Nghị Quyết số 29 – NQ/ HNDTW, ngày 04/7/2016, của BCH Trung ương hội khóa VI.

        Hội nghị biểu dương hộ nông dân thi đua lao động sản xuât kinh doanh giỏi thực sự có ý nghĩa về Chính trị,  Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút hàng trăm hộ nông dân tham gia, phong trào trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển vượt bậc, đặc biệt trong những năm ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19, kinh tế nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được ổn định, đảm bảo an ninh lương thực được giữ vững. 21 đại biểu là hội viên nông dân tiêu biểu về dự Hội nghị hôm nay là những tấm gương sáng, những mô hình thực tế sinh động, giàu sức thuyết phục, có sức lan tỏa và thu hút mọi người cùng tham gia để làm giàu và giảm nghèo bền vững.