Phúc Khánh tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình năm 2021
  • Cập nhật: 26/07/2021
  • Lượt xem: 479 lượt xem

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển xã Phúc Khánh phối hợp với Trạm Y tế xã, Hội liên hiệp Phụ nữ xã, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021; địa điểm tổ chức tại trạm Y tế xã.

   

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển xã Phúc Khánh phối hợp với Trạm Y tế xã, Hội liên hiệp Phụ nữ xã, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021; địa điểm tổ chức tại trạm Y tế xã.