Thông tin tuyên truyền từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21/12/2021: Phú Thọ ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 mới
  • Cập nhật: 22/12/2021
  • Lượt xem: 90 lượt xem

Thông tin tuyên truyền từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21/12/2021: Phú Thọ ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 trường hợp từ Kiên Giang, Hà Nội trở về tỉnh, đã được địa phương quản lý tại Phùng Nguyên - Lâm Thao (2), Long Cốc, Văn Luông - Tân Sơn (2), Địch Quả, Võ Miếu - Thanh Sơn (2); 7 trường hợp từ F1 đã được cách ly, quản lý; 24 trường hợp mắc mới cộng đồng tại Vô Tranh - Hạ Hòa (1), Xuân Áng - Hạ Hòa (13), thị trấn Thanh Sơn - Thanh Sơn (3), Địch Quả - Thanh Sơn (2), Chu Hóa - thành phố Việt Trì (2), Thanh Miếu - thành phố Việt Trì (1), Âu Cơ - thị xã Phú Thọ (1), thị trấn Lâm Thao - Lâm Thao (1). Không có xã mới phát hiện ca bệnh đầu tiên.