Tổ đại biểu số 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Phúc Khánh
  • Cập nhật: 09/08/2022
  • Lượt xem: 166 lượt xem

Chiều ngày 08/8/2022; Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Phúc Khánh tổ chức hội nghị Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội Đồng Nhân Dân huyện khóa XX với tổ Đại biểu số 06 Hội Đồng Nhân Dân huyện gồm 5 ông (bà) đại biểu do bà Đinh Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng ban tổ chức huyện ủy - Tổ trưởng tổ đại biểu số 6, cùng hơn 80 cử tri đại diện cho 12 khu dân cư trong toàn xã.