UBND HUYỆN HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 10
  • Cập nhật: 31/10/2019
  • Lượt xem: 1291 lượt xem

UBND huyện vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10, đồng chí Trần Việt Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh hội nghị

 Tại phiên họp các đại biểu được thông qua các báo cáo dự thảo về danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Báo cáo tiến độ 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54 ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII về phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; dân số và phát triển giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tiến độ 3 năm thực hiện Nghị quyết số 53 ngày 31/10/2016 của BTV huyện ủy khóa XXIII về sự nghiệp phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thông tin Truyền thông, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020.


Đ/c:Trần Việt Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thông qua các báo cáo và những ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng chí Trần Việt Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và yêu cầu: Về báo cáo dự thảo danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  năm 2020 trên địa bàn huyện cần rà soát lại các danh mục đất đai của các đơn vị doanh nghiệp không có khả năng đầu tư xây dựng phải thu hồi chuyển sang dự án khác; Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, cần bổ sung Dự án Quảng trường giai đoạn 2; Báo cáo thực hiện NQ 54 của BTV Huyện ủy, về phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác hát triển dân số trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành y tế phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại các tiêu trí về y tế, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, số liệu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, gường bệnh, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa ra những giải pháp phù hợp, để duy trì các tiêu trí đã đạt; về báo cáo thực hiện NQ 53 về sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao và du lịch giai đoạn 2016 - 2020 cần tăng cường xây dựng, bổ xung các thiết chế văn hóa các nhà văn hóa thuộc khu dân cư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, đảm bảo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới./. 


Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)