Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 16/07/2021
  • Lượt xem: 654 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Hoàng Xuân Trường

CT UBMTTQ

0968150001

2.

Trần Thị Kiều My

P. CTUBMTTQ

0349759928

3.

Nguyễn Quý Tư

CT HCCB

0987405973

4.

Hoàng Minh Toàn

CT H ND

0367249990

5.

Đinh Thị Hiếu

CT HLHPN

0383777810

6.

Nguyễn Thành Luân

Bí thư ĐTN

0395324123

7.

Nguyễn Ánh Hồng

CCVPUBND

0359636398

8.

Nguyễn Văn Thiện

CCVP Thống kê

0985343828

9.

Lê Thị Mai Phương

CC Tư Pháp

0388165750

10.

Nguyễn Thanh Thủy

CC địa chính GTXD

0904015545

11.

Hoàng Mạnh Tuấn

CC VHXH

0974840169

12.

Đinh Văn Phú

CC VHXH

0916636662

13.

Đỗ Phương Nam

Trưởng CA

0355539919

14.

 

Nguyễn Thanh Liêm

Phó trưởng CA

 

15.

Nguyễn Văn Thành

CC tài chính

0983870045

16.

Đinh Thị Bích Hoàn

CC tài chính

0987944502

17.

Bùi Văn Chiển

CH Trưởng BCHQS

0369667946

18.

Hoàng Minh Tuấn

CH Phó BCHQS

0327159663

19.

Hoàng Mạnh Hà

CC Địa chính

0968965913