HIỆU QUẢ TỪ LÀNG NGHỀ SINH VẬT CẢNH Ở YÊN LẬP

Trong những năm gần đây , các nhà vườn trong làng nghề sinh vật cảnh thôn Ngãi 5 Thị trấn Yên lập vẫn đang tích cực sản xuất ra những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh, hoa cảnh của nhân dân trong huyện và khách hàng của những...

HIỆU QUẢ TỪ LÀNG NGHỀ SINH VẬT CẢNH Ở YÊN LẬP

Trong những năm gần đây , các nhà vườn trong làng nghề sinh vật cảnh thôn Ngãi 5 Thị trấn Yên lập vẫn đang tích cực sản xuất ra những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh, hoa cảnh của nhân dân trong huyện và khách hàng của những...